Systemutveckling

Webbapplikationer

Fullfjädrade applikationer som körs i webbläsaren är på stark frammarsch. Förr förknippades applikationer med PC, men genom den moderna webben kan man nu köra hela eller delar av sitt företags processer i surfplattor och mobiltelefoner. Ibland blir de mycket naturligare och effektiva där.

Eftersom applikationern anpassar sig till plattformen har man ändå bara en applikation och en server vilket håller kostnaderna nere betydligt jämfört med att ha flera olika applikationer för olika plattformar.

Hittills har vi byggt webbapplikationer för lagersystem, bildbehandling, presentationsverktyg, digital signage och incidentrapportering som alla fungerar på det sätt man förr förknippat Windows-program med - bra prestanda och inga sidomladdningar. Realtidssynkronsiering och samarbete online i systemet genom SignalR i är något vi jobbat mycket med, en intressant funktion som ofta är användbar.

dev product extjs

dev product touch

Windowsutveckling

Vi utvecklar avancerade applikationer med WPF.

Området är stort och möjligheterna många. Vi har bl.a. kopplat applikationer mot SignalR för realtidssynkronisering mellan server och alla klienter, Entity Framework för databaser med migrations för smidig uppdatering av installationer.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för era system.

WPF windows presentation foundation